Przydatne linki

Biblioteki

Katalogi wyszukiwawcze, bazy danych i serwisy tematyczne

Czasopisma z wolnym dostępem

  • Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja – recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe.
  • Medycyna sportowa – recenzowane czasopismo medyczne wydawane jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Medycyny Sportowej.
  • Postępy kosmetologii – kwartalnik poświęcony jest doświadczeniom w dziedzinie biologii, medycyny i techniki, które znalazły zastosowanie w kosmetologii.
  • Świat przemysłu kosmetycznego – specjalistyczny kwartalnik branżowy skierowany do producentów przemysłu kosmetycznego.
  • Journal of Cosmetology & Trichology – specjalistyczne czasopismo poświęcone kosmetologii oraz trychologii.
  • Journal of Aging Research – recenzowane, specjalistyczne czasopismo publikujące artykuły badawcze, prace przeglądowe dotyczące wszystkich aspektów gerontologii i medycyny geriatrycznej.
  • Aesthetic Cosmetology and Medicine – specjalistyczny, recenzowany i indeksowany dwumiesięcznik z wolnym dostępem. Tematyka artykułów dotyczy miedzy innymi kosmetologii, medycyny estetycznej, chirurgii i kosmetyki, prawa, ekonomii, biologii i chemii.

Materiały dodatkowe