Czasopisma

Czasopisma dostępne w bibliotece Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

Dietetyka

Food Forum
http://www.zamow.food-forum.pl/„Food Forum” to największe czasopismo w Polsce, które podejmuje temat zdrowego żywienia i żywności, a także wyznacza istotne trendy dietetyczne. Czasopismo tworzone jest przez dietetyków, lekarzy i terapeutów, którzy uznawani są za autorytety z dziedzin medycznych i dietetycznych. Każdy numer „Food Forum” składa się z artykułów dotyczących takich zagadnień jak suplementacja, zdrowa żywność, wyposażenie gabinetu i sprzęt dietetyczny, diagnostyki oraz usług poradni dietetycznych.

Biblioteka KWSPZ od 2017 roku prenumeruje „Food Forum”. Wszystkie artykuły z czasopisma zostały wpisane w katalog komputerowy biblioteki.

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/

Czasopismo „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” to kwartalnik wydawany od 1950 roku z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Jest to czasopismo naukowe, które porusza tematykę dotyczącą bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny środowiska, toksykologii, zdrowia publicznego i innych dziedzin pokrewnych. Na łamach czasopisma publikowane są oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe, krótkie doniesienia. Ponadtolisty do redakcji i recenzje książek.

W bibliotece KWSPZ dostępny jest suplement z 2006 roku oraz numery czasopisma z 2012 i 2013 roku. Od 2017 roku biblioteka prenumeruje czasopismo.

Żywienie Człowieka i Metabolizm

http://www.zcim.pl/

Kwartalnik „Żywienie Człowieka i Metabolizm” to czasopismo publikujące prace oryginalne, doświadczalne, poglądowe i przeglądowe z zakresu nauki o żywieniu człowieka, wyżywieniu społeczeństwa oraz zdrowia publicznego, w tym artykuły na temat chorób żywieniowozależnych i dietetyki. Interdyscyplinarność dietetyki sprawia również, że na łamach czasopisma publikowane są teksty z zakresu fizjologii, profilaktyki żywieniowej, interakcji żywności z lekami.

W bibliotece KWSPZ dostępny jest 5 i 6 numer z 2010 roku, sześć numerów z lat 2011 i 2012 i cztery numery z 2013 roku. Od 2017 roku biblioteka KWSPZ prenumeruje czasopismo.

Towaroznawcze Problemy Jakości

http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl

Kwartalnik „Towaroznawcze Problemy Jakości” wydawany jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz Komisji Nauk Towaroznawczych. Jest to specjalistyczne czasopismo naukoznawcze, które służy prezentacji i wymianie poglądów oraz popularyzacji myśli towaroznawczej. Materiały publikowane są w języku angielskim, streszczenia są natomiast dostępne w polskiej wersji językowej. Równolegle teksty umieszczane są na stronie internetowej czasopisma, co przyczynia się do popularyzacji osiągnięć nauk towaroznawczych.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2004 (nr 1), 2005 (nr 2), 2006 (nr 1-2), 2007 (nr 1-4), 2008 (nr 2-3), 2010 (nr 4), 2011 (nr 1, 4), 2014 (nr 3-4).

Współczesna dietetyka

https://www.wspolczesnadietetyka.pl/

Dwumiesięcznik „Współczesna dietetyka” to fachowe czasopismo dla osób zajmujących się dietetyką i samych dietetyków. Na łamach każdego numeru publikowane są artykuły z aktualną, rzetelną wiedzą, niezbędną do codziennej pracy. Ponadto teksty przeglądowe, najnowsze wyniki badań, nowe metody pracy z pacjentem. Czasopismo objęte jest patronatem Instytutu Żywności i Żywienia.

W bibliotece KWSPZ czasopismo jest w stałej prenumeracie od 2019 roku.

Fizjoterapia i inne terapie

Aromaterapia

http://literatura.aromaterapia.pl/

„Aromaterapia” to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego prezentujący najnowsze wyniki badań i wiedzę na temat aromaterapii. W każdym numerze wiodącym tematem jest jeden lub grupa olejków eterycznych. Ponadto na łamach czasopisma znajdują się artykuły dotyczące literatury światowej, praktyki aromaterapeutów, dermatologi i kosmetologi, masażu aromaterapeutyczny.

W bibliotece KWSPZ dostępne są numery kwartalnika z lat 2004-2008. Ponadto z lat 2009-2013 oraz 2017 czasopismo jest dostepne na płycie CD.

Fizjoterapia

http://physiotherapyquarterly.pl/

„Fizjoterapia” to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii poświęcony różnym dziedzinom medycyny, które wchodzą z zakres fizjoterapii. W kwartalniku publikowane są prace oryginalne, poglądowe, oceny książek, komunikaty o zjazdach i konferencjach naukowych.

W bibliotece KWSPZ dostępny jest numer 4 z 2000 i 2001 roku. Dodatkowo numer 3 i 4 z 2002 roku, numer  1, 2 i 3 z 2003 roku. W zasób tego czasopisma wchodzi również numer 2 i 4 z 2004 i numer 1 z 2005 roku.

Fizjoterapia Polska

http://fizjoterapiapolska.pl/

Kwartalnik „Fizjoterapia Polska” to periodyk naukowy i recenzowany, który publikuje oryginalne prace naukowe, przeglądowe i poglądowe. Ponadto w czasopiśmie publikowane są badania własne oraz prace kazuistyczne. Tematycznie kwartalnik dotyczy przede wszystkim fizjoterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, a także rehabilitacji oraz ortopedii. Na łamach czasopisma „Fizjoterapia Polska” publikowane są także prace dotyczące schorzeń ortopedycznych, neurologicznych, kardiologicznych i gerontologicznych.

W bibliotece KWSPZ dostępny jest numer 4 z 2008 roku oraz wszystkie numery z lat 2010-2015.

Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja

https://www.praktycznafizjoterapia.pl/o-czasopismie

Miesięcznik „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja” oferuje, pisane przez doświadczonych lekarzy, osteopatów i fizjoterapeutów, artykuły dotyczące wybranych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które często poparte są przykładami z codziennej praktyki. W każdym numerze „Praktycznej fizjoterapii i rehabilitacji” jest temat główny, czyli specjalnie przeprowadzony przypadek lub metoda dotycząca diagnostyki i terapii stosowanej przez autorów-specjalistów. Czasopismo przedstawia również „case studies” – konkretne przypadki przygotowane w oparciu o realne opisy schorzeń pacjentów.

W bibliotece KWSPZ dostępne są numery z 2010 roku (nr 4-7, 10-12) oraz z lat 2011-2017.

Refleksoterapia

https://wydawnictwa.awf.krakow.pl/index.php/czasopisma/inne/refleksoterapia

„Refleksoterapia” to kwartalnik publikujący prace związane z zagadnieniami medycyny naturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem refleksoterapii. W periodyku zamieszczane są teksty głównie o charakterze naukowo-badawczym. Do pozostałych kategorii należą teksty poglądowe, programowo-metodyczne, historyczne, kazuistyczne, a ponadto recenzje, sprawozdania oraz komunikaty. Ponadto w czasopiśmie zamieszczane są teksty dotyczące ajurwedy, jogi, mudr, masażu orientalnego, aromaterapii, technik relaksacji i medytacji, terapii vacuum (baniek), apiterapii, tapingu kinezjologicznego, fizykoterapii, SPA i wellness i ziołolecznictwa.

W bibliotece KWSPZ dostępne są numery od 1 do 4  za lata 2009 i 2010.

Rehabilitacja w praktyce

http://www.rehabilitacja.elamed.pl/o-czasopisme

Miesięcznik „Rehabilitacja w praktyce” jest przeznaczony głównie dla praktyków fizjoterapii i rehabilitacji. W czasopiśmie publikowane są teksty o charakterze poradnikowym. Ponadto w czasopiśmie publikowane są informacje od doświadczonych autorów wskazujące jak uniknąć najczęstszych błędów w terapii. Znajdują się tam również modele terapii dolegliwości najczęściej występujących u pacjentów, diagnostyka i przykładowe terapie oraz strategie postępowania terapeutycznego, które w najbardziej efektywny sposób łączą metody terapii manualnej, fizykoterapii i kinezyterapii.

W bibliotece KWSPZ dostępne są cztery numery z 2010 roku oraz wszystkie numery z lat 2011-2017.

Kosmetologia

Polish Journal of Cosmetology

http://www.kosmet.pl/pjc.php

Kwartalnik „Polish Journal of Cosmetology” jest czasopismem recenzowanym o charakterze naukowym, publikującym w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Na łamach „Polish Journal of Cosmetology” publikowane są artykuły przeglądowe i prace oryginalne na temat fizycznych, chemicznych i biologicznych aspektów kosmetologii i dziedzin pokrewnych. Ponadto przedstawiane są artykuły dotyczące firm kosmetycznych oraz ich osiągnięć technologicznych, produktów i zabiegów kosmetycznych.

W bibliotece KWSPZ dostępne są numery Polish Journal of Cosmetology od 1999 do 2007 roku oraz od 2017 roku w prenumeracie.

Kosmetologia estetyczna

http://kosmetologiaestetyczna.com/o-czasopismie/tematyka/

„Kosmetologia estetyczna” jest dwumiesięcznikiem naukowym skierowanym do właścicieli, personelu, a także klientów klinik, SPA, ośrodków zdrowia i urody, aptek, szkół kosmetycznych, laboratoriów oraz gabinetów kosmetycznych i dermatologicznych. Do tematów poruszanych na łamach czasopisma należą: kosmetologia, chemia, dermatologia, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, aparatura kosmetyczna i medyczna, medycyna, finanse, informatyzacja, edukacja, prawo, ekokosmetyka i dietetyka.

W bibliotece KWSPZ dostępne są numery 1, 2, 3, 4 z 2012 oraz numer 2 z lat 2013-2014. Od 2017 roku biblioteka prenumeruje czasopismo.

Dermatologia i kosmetologia praktyczna

http://www.medph.pl/

Kwartalnik „Dermatologia i kosmetologia” skierowany jest głównie do dermatologów, lekarzy medycyny estetycznej oraz do kosmetologów po studiach medycznych. Czasopismo zawiera tłumaczenia artykułów, które ukazują się w światowej sławy czasopismach dermatologicznych i kosmetologicznych, wraz z komentarzem polskiego specjalisty. W periodyku umieszczane są również informacje o pojawiających się na polskim rynku nowych preparatach leczniczych, pielęgnacyjnych i ochronnych.

W bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2006 (nr 1-3), 2007 (nr 2-4), 2008 (nr 1-4), 2009 (nr 1-4), 2010 (nr 1-4), 2011 (nr 1-4), 2012 (nr 1-4), 2013 (nr 1-4), 2014 (nr 1-4), 2017 (nr 1-2).

Dermatologia estetyczna

http://www.aktiv-press.2a.pl/pl/7/dermatologia_estetyczna_archiwum_chronologiczne/#release-176

„Dermatologia estetyczna” to dwumiesięcznik adresowany głównie do dermatologów, lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną, dermatochirurgów i kosmetologów. Wydawany jest od 1999 roku pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 pkt) oraz w Index Copernicus (28,11 pkt).

W bibliotece KWSPZ dostępne numery za lata: 2003 (nr 3), 2004 (nr 3, 4, 6), 2005 (nr 3-6), 2006 (nr 1-6), 2007 (nr 1-5), 2008 (nr 1-6), 2009 (nr 1-6), 2010 (nr 1-6), 2011 (nr 1-6), 2012 (nr 1-6), 2014 (nr 1-5), 2017 (nr 1).

Les nouvelles esthetiques

http://lne.pl/

Dwumiesięcznik „LNE” jest profesjonalnym magazynem publikującym artykuły dotyczące nowoczesnej kosmetologii i profilaktyki anti-aging. Do wiodących działów czasopisma należą: kosmetologia w praktyce, medycyna estetyczna, dermatologia, healthy aging, biznes & beauty, makijaż, masaż, podologia, trychologia. Na łamach periodyku publikowane są felietony i artykuły, których autorami są eksperci w dziedzinie urody. Ponadto są w nim prezentowane i recenzowane najnowsze urządzenia i zabiegi służące urodzie. Les nouvelles esthetiques nie jest czasopismem naukowym.

W bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2002 (nr 3), 2004 (nr 1-5), 2004 (nr 1-5), 2005 (nr 1-5), 2006 (nr 1-2, 4-5), 2007 (nr 1-5), 2008 (nr 1-6), 2009 (nr 1-6), 2010 (nr 1-5). Za lata 2011-2017 w bibliotece znajdują się wszystkie numery czasopisma.

Make-Up Artist

„Make-Up Artist” to dwumiesięcznik skierowany do profesjonalnych i początkujących wizażystów. W czasopiśmie publikowane są pomocne wskazówki, innowacyjne techniki makijażu, najnowsze wiadomości oraz trendy branżowe.

W bibliotece dostępne są numery 1, 2 oraz 3 z 2005 roku.

Medycyna estetyczna i anti-aging

http://www.aktiv-press.2a.pl/pl/11/medycyna_estetyczna_i_anti_aging_archiwum_chronologiczne/

Kwartalnik „Medycyna estetyczna i anti-aging” poświęcony jest medycynie estetycznej oraz profilaktyce zdrowotnej. Artykułu publikowane na łamach czasopisma dotyczą skutków starzenia się skóry, krępujących defektów ciała  oraz kwestii zdrowego odżywiania. Artykuły dostarczają wielu wskazówek i porad na temat pielęgnacji zarówno ciała, jak i umysłu. Ponadto na łamach czasopisma przedstawiane są sylwetki osób, które miały znaczny wpływ na rozwój medycyny estetycznej.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery 1, 2, 3 z 2007 roku. Z lat 2008-2012 dostepne są wszystkie numery czasopisma. Z 2014 dostępne są numery 1, 2, 4. Z roku 2016 numer 4 oraz z 2017 roku numer 1, 2, 3.

Beauty Forum

https://www.beauty-forum.com.pl/

Czasopismo „Beaty Forum” skierowane jest głównie do branży kosmetycznej i fitness. Zawiera bogate merytorycznie materiały dotyczących szeroko pojętej pielęgnacji twarzy i ciała, najnowszych rozwiązań biotechnologicznych i kosmetyki dekoracyjnej. Ponadto w „Beaty Forum” publikowane są materiały z zakresu medical beauty, pielęgnacji dłoni i stóp, makijażu, a także mikropigmentacji. Każdy numer zawiera „dossier”, w którym poruszany jest jeden główny temat numeru. Beauty Forum nie jest czasopismem naukowym.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numer 10 z 2001, 11 z 2002, z 2003 roku numeru od 1 do 12 bez numeru 5. Z lat 2004-2017 biblioteka udostępnia wszystkie numery czasopisma.

Nailpro

https://www.nailpro.com.pl/

„Nailpro” jest dodatkiem do czasopisma „Beaty Forum” skierowanym szczególnie do stylistów paznokci. Artykuły publikowane na jego łamach koncentrują się na pomysłowych zdobieniach paznokci oraz na technice ich wykonania. W numerach „Nailpro” znajdują się również wypowiedzi ekspertów, porady biznesowe, informacje rynkowe, a także teksty dotyczące chorób skóry rąk i paznokci. „Nailpro” nie jest czasopismem naukowym.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2006 (nr 1,5), 2008 (nr 3), 2009 (nr 1), 2010 (nr 1-2, 4), 2012 (nr 3-4) oraz 2013 (nr 1-4).

Gabi.net

„Gabi.net” to magazyn dotyczący estetyki oraz zdrowia. W różnych działach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące chorób, diagnoz oraz leków. Ponadto dermatologii, kosmetyki i kosmetologii. W piśmie publikowane są również teksty dotyczące zdrowych zabiegów w gabinecie.

W bibliotece udostępniane są wybrane numery z lat 2004-2012.

Cosmetic Reporter

http://polcharm.com.pl/pl/cosmetic-reporter/

„Cosmetic Repoter” to magazyn rynku kosmetycznego skierowany do polskich producentów oraz zagranicznych kupców i dystrybutorów. Głównym zadaniem magazynu jest promowanie polskich firm kosmetycznych poprzez pomoc w organizacji ich wystąpień na targach międzynarodowych. Wydawany jest w paru językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim. Numery czasopisma są dystrybuowane podczas imprez targowych, z których każdy zawiera opracowany informator sekcji polskiej, co jest doskonałym narzędziem promującym.

W bibliotece KWSPZ dostepne są numery z lat: 2006 (nr 0-7), 2007 (nr 1-3, 5-12), 2008 (nr 1), 2009 (nr 1, 3-4), 2010 (nr 2-4).

Salon i Elegancja

Miesięcznik „Salon i Elegancja” skierowany jest do osób zainteresowanych tematyką kosmetyki profesjonalnej. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące pielęgnacji skóry, kosmetyki dekoracyjnej, zabiegów upiększających oraz chorób skóry i paznokci. Ponadto przedstawiane są nowości na rynku kosmetyki oraz wydarzenia związane z tą dziedziną.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery z lat 2001-2006.

Kosmetyka Profesjonalna

https://www.kosmetykaprofesjonalna.pl/

Czasopismo „Kosmetyka Profesjonalna” to czasopismo skierowane głównie do kosmetyczek i osób profesjonalnie zajmujących się branżą kosmetyczną. Periodyk oferuje informacje o nowościach kosmetycznych, zabiegach, urządzeniach oraz technologiach. Publikowane są artykuły dotyczące pielęgnacji twarzy i ciała, kosmetyki dekoracyjnej.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2010 (nr 4-5), 2011 (nr 1,3), 2012 (nr 1,3).

Cabines Polska

http://www.cabines.pl/

Dwumiesięcznik „Cabines” skierowany jest głównie do kosmetyczek. Na jego łamach publikowane są informacje dotyczące: spa i wellness, zabiegów z pogranicza medycyny estetycznej i kosmetologii, pielęgnacji ciała, włosów oraz stosowania kosmetyków. Omawiane są nowe trendy i zjawiska w branży, nowe preparaty oraz najnowsze aparatury i urządzenia do gabinetów kosmetycznych. Czasopismo oferuje również porady z zakresu zarządzania gabinetu oraz jego marketingu. Interesującym działem są wywiady z osobami świata kosmetyki profesjonalnej. „Cabines” nie jest czasopismem naukowym.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2003 (nr 1), 2004 (nr 2-7). Od 2005 do 2017 roku biblioteka udostępnia wszystkie numery.

Make-up

Czasopismo „Make-up” skierowane jest do wizażystek oraz osób zainteresowanych makijażem. Publikowane są w nim inspiracje, instruktaże wykonywania makijażu na różne okazje oraz wielorakie stylizacje. Prezentowane są również wywiady oraz artykuły dotyczące m.in. osób ze świata modelingu. Czasopismo oferuje również informacje na temat stron internetowych poświęconych makijażowi, charakteryzacji i nowinkom kosmetycznym oraz informacje na temat nowych kosmetyków na rynku.

W bibliotece dostępne są numer z 2004 oraz 2005 roku.

Akademia Paznokcia

http://akademiapaznokcia.pl/

Dwumiesięcznik „Akademia Paznokcia” skierowany jest zarówno do pasjonatów, jak i do specjalistów stylizacji paznokci. Na jego łamach prezentowane są najnowsze trendy w stylizacji i zdobieniu paznokci, ich przedłużaniu oraz recenzje produktów używanych do tych zabiegów.  Czasopismo oferuje również artykuły dotyczące pielęgnacji paznokci. Poruszane są również tematy marketingu, psychologii, zdrowia i prawa, które są pomocą przy prowadzeniu własnej działalności czy też pracy związanej z pielęgnacją. „Akademia Paznokcia” nie jest czasopismem naukowym.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery 3 oraz 5 z 2008 roku.

Paznokcie

http://www.paznokcie.pl/

„Paznokcie” to pierwsze, profesjonalne czasopismo dla manicurzystów i pedicurzystów, które na swoich łamach prezentuje najnowsze zabiegi, preparaty do pielęgnacji paznokci oraz metody zdobienia paznokci. Zawiera również materiały na temat zdrowia, marketingu i prawa, które bezpośrednio dotyczą działalności salonów kosmetycznych.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2003 (nr 1-3), 2004 (nr 2), 2005 (nr 4), 2006 (nr 1-2, 5), 2007 (nr 5), 2008 (nr 2-4).

Dermatologica

„Dermatologica” to magazyn skierowany głównie do dermatologów i dermatochirurgów. Publikowane są w nim prace własne oraz opisy przypadków klinicznych dotyczących wszystkich działów dermatologii. Artykuły publikowane dotyczą zagadnień, które mają praktyczne zastosowanie i odniesienie do pracy dermatologa. W czasopiśmie przedstawiane są artykuły dotyczące m.in. alergii, psychodermatologii, histopatologii.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2006 (nr 1-8), 2007 (nr 1-8), 2008 (nr 1-8).

Dermatologia Praktyczna

https://www.dermatologia-praktyczna.pl/

„Dermatologia Praktyczna” to doskonałe, naukowe czasopismo. Publikowane w nim artykuły dotyczą dermatologii, wenerologii i alergologii. Ponadto prezentowane są opisy przypadków, pytania do specjalisty, porady prawne. Zagadnienia proruszane w czasopiśmie dotyczą dermatologii, chorób skóry i alergologii.

Od 2010 roku biblioteka systemantycznie prenumeruje czasopismo i usotępnia wszystkie jego numery.

Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa

http://www.aktiv-press.2a.pl/pl/23/medycyna_estetyczna_przeciwstarzeniowa_archiwum_chronologiczne/

W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące m.in. defektów estetycznych twarzy i ciała, przeciwdziałaniu starzenia się organizmu oraz wskazówki i porady dotyczące pielęgnacji ciała.

Znajdują się w nim również: metody leczenia chorób skóry, kuracje odmładzające, nowości w profilaktyce, zastosowania laserów i kosmetyków do ciała.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2003/2004 (nr 4), 2005 (nr 1-4) oraz 2006 (nr 1-4).

Estetyka

„Estetyka” jest fachowym czasopismem w którym publikowane są artykuły dotyczące pielęgnacji twarzy i ciała, chirurgii estetycznej, makijażu i charakteryzacji, organizacji pracy kosmetyczek, manikiurzystek i pedikiurzystek. Znajdują się tam również nowości z rynku kosmetycznego, forum wymiany doświadczeń  oraz informacje o wydarzeniach związanych z kosmetologią.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2004 (nr 1, 3-5), 2005 (nr 3).

Kosmetologia

http://www.wsns.edu.pl/uczelnia/publikacje-wsns

„Kosmetologia” to zeszyty naukowe wydawane przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Lublinie. Skierowane są głównie do przedstawicieli ośrodków naukowych, praktyków oraz osób zainteresowanych rozwojem kosmetologii w Polsce. Publikowane w nich  materiały to artykuły recenzowane, są to zarówno prace o charakterze przeglądowym, jak i prace badawcze dotyczące kosmetologii.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2010 (nr 1), 2011 (nr 1).

Rynek Kosmetyków i Farmaceutyków

http://przemyslkosmetyczny.pl/

„Rynek Kosmetyków&Farmaceutyków” to czasopismo publikujące artykuły na temat surowców i substancji oraz ich działaniach leczniczych i kosmetycznych. Wśród publikowanych artykułów znajdują się teksty dotyczące spa i wellness, prawa w kosmetologii, kosmetyki profesjonalnej oraz technologii i jej zastosowania.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2007 (nr 1-3), 2008 (nr 1-2).

Rynek Chemiczny

http://tworzywa.com.pl/Publikacje/Rynek-Chemiczny-21554.html

„Rynek Chemiczny” to miesięcznik techniczno-ekonomiczny, który jako pierwszy w Polsce podjął się organizacji forum fachowców związanych z produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem wyrobów z chemii. Do działów czasopisma należą między innymi analizy rynkowe, aparatura i urządzenia, transport i logistyka, technologie, prawo i finanse. Ponadto poruszane są w nim takie tematy jak: surowce i środki pomocnicze, przemysł chemiczny oraz ochrona środowiska. Miesięcznik posiada ponadto 3 dodatki: „Rynek Tworzyw”, „Rynek Chemii Budowlanej”, „Rynek Chemii Gospodarczej i Kosmetyków”. W 2007 roku wydawca podjął decyzję o likwidacji tego miesięcznika.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2004 (nr 10), 2005 (nr 1-12), 2006 (nr 1-12).

Medycyna

Medycyna Praktyczna

http://www.mp.pl/

Miesięcznik „Medycyna Praktyczna” to najwyżej oceniane pod względem merytorycznym interdyscyplinarne czasopismo lekarskie. Przeznaczone jest dla internistów i lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczególnych dziedzin medycyny. W „Medycyna Praktycznej” publikowane są artykuły specjalne, przeglądowe oraz wytyczne. W miesięczniku zamieszczane są przekłady artykułów pochodzące z najbardziej renomowanych czasopism światowych.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery z lat 2000-2007.

Konsyliarz: magazyn lekarzy

Miesięcznik „Konsyliarz” przeznaczony jest dla środowiska medycznego. Znajdują się w nim artykuły praktyczne, dotyczące diagnostyki i terapii, a także na temat medycyny estetycznej. Artykuły publikowane to prace przeglądowe.

W Bibliotece KWSPZ znajduje się numer 3, 4-5, 7-8 z 2003 roku, numery 1-12 z 2005 roku oraz numery 1-4 i 6-10 z 2006 roku.

Gazeta Farmaceutyczna

http://www.kwadryga.pl/

„Gazeta Farmaceutyczna” to miesięcznik branżowo-naukowy skierowany do całego środowiska farmaceutycznego: aptekarzy, techników farmacji, zarządów i pracowników firm farmaceutycznych, hurtowników, samorządów aptekarskich oraz środowisk naukowych. Głównym celem wydawania czasopisma jest służenie środowisku polskiej farmacji informacją, opinią i poradą w zakresie wszelkich aspektów farmacji i medycyny. Teksty publikowane na łamach czasopisma dotyczą opieki farmaceutycznej, warunkom wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce, kształcenia i rozwoju.

W bibliotece KWSPZ udostępniane są numery 1-2 i 4-7 z 2008 roku.

Lekarz Rodzinny

http://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=22&aid=119750

Czasopismo „Lekarz Rodzinny” przeznaczone jest dla specjalistów medycyny rodzinnej i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Publikowane są w nim artykuły na temat problemów klinicznych, profilaktyki, diagnostyki, prawa i medycyny. Ponadto w numerach znajdują się porady ekspertów, umiejętności praktyczne, a także artykuły dotyczące poszczególnych chorób i radzenia sobie z ich leczeniem.

W bibliotece KWSPZ udostępniane są numer 1-3 i 9 z 2007 roku oraz 1-3 z 2008 roku.

Kardiologia po Dyplomie

https://podyplomie.pl/kpd

Miesięcznik „Kardiologia po Dyplomie” to specjalistyczne czasopismo poświęcone chorobom układu krążenia. Skierowane jest zarówno do kardiologów, jak i lekarzy internistów. Czasopismo zawiera autorskie działy szkoleniowe prowadzone przez wybitnych znawców tematu. Przedstawiane są w nim najnowsze stany wiedzy kardiologicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej zastosowania. Do stałych działów należą elektrokardiografia i echokardiografia, w których znajdują się syntetycznie ujęte informacje o interesujących przypadkach klinicznych.

W bibliotece KWSPZ znajdują się numery z lat 2003-2007.

Medycyna po Dyplomie

https://podyplomie.pl/mpd

„Medycyna po Dyplomie” to czasopismo zalecane lekarzom specjalizującym się w chorobach wewnętrznych. Artykuły publikowane na łamach czasopisma dotyczą m. in. nowości w praktyce, opisywane są prawdziwe przypadki pacjentów z komentarzem specjalistów. Poruszane są tematy z różnych dziedzin leczenia, np. otolaryngologii, endokrynologii, farmakoterapii czy dermatologii.

W bibliotece KWSPZ znajdują się numery z lat 2001, 2003-2005 oraz 2010-2012.

Promocja zdrowia

Promocja Zdrowia i Ekologia

https://old.kwspz.pl/uczelnia/wydawnictwa/

Półrocznik „Promocja Zdrowia i Ekologia” jest czasopismem popularno-naukowym poświęconym głównie promocji zdrowia, szeroko pojętej ekologii człowieka oraz żywności. Głównym celem wydawania czasopisma jest  popularyzacja dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników uczelni.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są wszystkie numery czasopisma z lat 2016 i 2017.

Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja

http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/zeszyty-naukowe/

„Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” wydawane są przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Publikowane są w nich oryginalne prace naukowe z takich dyscyplin jak: kulturoznawstwo, socjologia, ekonomia, geografia. Ponadto znajdują się tam również teksty dotyczące promocji turystyki oraz historyczne inspiracje w dziedzinie turystyki, rekreacji i sportu.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata 2015 oraz 2016.

Problemy Higieny i Epidemiologii

http://www.phie.pl/phe.php

Kwartalnik „Problemy Higieny i Epidemiologii” zamieszcza prace z zakresu higieny i epidemiologii oraz szeregu innych dziedzin, które dotyczą szeroko rozumianego pojęcia zdrowia publicznego. Czasopismo wydawane jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej a teksty publikowane zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Zamieszczane w nim teksty recenzowane to prace poglądowe i oryginalne ukierunkowane głównie na medycynę profilaktyczną. Artykuły dotyczą zdrowia publicznego i tradycyjnej higieny, medycyny społecznej, medycyny środowiskowej i statystyki medycznej.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery za lata: 2006 (nr 3-4), 2009 (nr 1, 4), 2010 (nr 1).

Czasopisma o tematyce ogólnej

Charaktery

https://charaktery.eu/

„Charaktery” to miesięcznik popularyzujący wiedzę psychologiczną. Na jego łamach publikowane są artykuły dotyczące zasad funkcjonowania ludzkiego umysłu, relacji międzyludzkich, uczące poznawania własnych emocji oraz analizujące mechanizmy powstawania  uzależnień i kryzysów. Czasopismo zawiera również rady od ekspertów i stały cykl przeznaczony dla dorosłych dzieci alkoholików. Ponadto informuje o nowościach w dziedzinie psychologii oraz o konferencjach naukowych.

W Bibliotece KWSPZ dostępne są numery z lat 2010-2013.